tôm hùm alaska banner
banner hải sản
banner phuchaisan

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

Giảm giá!
2,250,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,600,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,100,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,750,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
550,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!

Bào ngư nhập khẩu

Bào Ngư Úc size 10 – 12con/1kg

1,550,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,150,000 /kg
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Ốc bulot pháp size 20 – 30Con/1kg

350,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
750,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,450,000 /kg
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
850,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
900,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
800,000 /Kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!

Cá nhập khẩu

Cá trích nhật bản

150,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,400,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
650,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
550,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!

Thịt bò

Sườn cừu

900,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!

Hải sản nhập khẩu

Kê gà tươi

450,000 /Kg
Thêm vào giỏ

SẢN PHẨM NỘI ĐỊA

Giảm giá!
1,400,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,350,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,200,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
Thêm vào giỏ
Giảm giá!

Hải sản nội địa

Chả mực Quảng Ninh

500,000 /kg
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
370,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!

Hải sản nội địa

Mực Mai Size 1.5kg – 3kg/1Con

500,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
450,000 /kg
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
Thêm vào giỏ
Giảm giá!
1,250,000 /kg
Thêm vào giỏ