tôm hùm alaska banner
banner hải sản
banner phuchaisan

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

-2%
2,450,000 /kg
Thêm vào giỏ
-3%
1,600,000 /kg
Thêm vào giỏ
-3%
Thêm vào giỏ
-5%
1,750,000 /kg
Thêm vào giỏ
-17%
Thêm vào giỏ
-14%
1,550,000 /kg
Thêm vào giỏ
-15%
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
-30%
350,000 /kg
Thêm vào giỏ
-12%
Thêm vào giỏ
-12%
1,450,000 /kg
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
-6%
Thêm vào giỏ
-31%
Thêm vào giỏ
-20%
800,000 /Kg
Thêm vào giỏ
-17%
150,000 /kg
Thêm vào giỏ
-7%
1,400,000 /kg
Thêm vào giỏ
-13%
650,000 /kg
Thêm vào giỏ
-21%
550,000 /kg
Thêm vào giỏ
-10%
900,000 /kg
Thêm vào giỏ
-10%
450,000 /Kg
Thêm vào giỏ

SẢN PHẨM NỘI ĐỊA

-32%
Thêm vào giỏ
-4%
1,350,000 /kg
Thêm vào giỏ
-11%
Thêm vào giỏ
-21%
Thêm vào giỏ
-6%
Thêm vào giỏ
-20%
Thêm vào giỏ
-9%
500,000 /kg
Thêm vào giỏ
Thêm vào giỏ
-13%
Thêm vào giỏ
-36%
Thêm vào giỏ
-18%
370,000 /kg
Thêm vào giỏ
-23%
500,000 /kg
Thêm vào giỏ
-10%
Thêm vào giỏ
-13%
Thêm vào giỏ
-4%
1,250,000 /kg
Thêm vào giỏ