tôm hùm alaska banner
banner hải sản
banner phuchaisan

SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

-2%
Thêm vào giỏ
-3%
1,500,000 /kg
Thêm vào giỏ
-11%
1,700,000 /kg
Thêm vào giỏ
-14%
1,550,000 /kg
Thêm vào giỏ
-10%
1,350,000 /kg
Thêm vào giỏ
-15%
Thêm vào giỏ
-11%
1,600,000 /kg
Thêm vào giỏ
-30%
350,000 /kg
Thêm vào giỏ
-15%
Thêm vào giỏ
-11%
1,600,000 /kg
Thêm vào giỏ
-15%
850,000 /kg
Thêm vào giỏ
-14%
950,000 /kg
Thêm vào giỏ
-31%
Thêm vào giỏ
-20%
800,000 /Kg
Thêm vào giỏ
-13%
700,000 /kg
Thêm vào giỏ
-7%
1,400,000 /kg
Thêm vào giỏ
-13%
650,000 /kg
Thêm vào giỏ
-21%
550,000 /kg
Thêm vào giỏ
-40%
600,000 /kg
Thêm vào giỏ
-40%
600,000 /kg
Thêm vào giỏ

SẢN PHẨM NỘI ĐỊA

-4%
1,200,000 /kg
Thêm vào giỏ
-5%
Thêm vào giỏ
-4%
1,150,000 /kg
Thêm vào giỏ
-7%
650,000 /kg
Thêm vào giỏ
-13%
Thêm vào giỏ
-36%
Thêm vào giỏ
-28%
540,000 /kg
Thêm vào giỏ
-8%
600,000 /kg
Thêm vào giỏ
-18%
370,000 /kg
Thêm vào giỏ
-23%
500,000 /kg
Thêm vào giỏ
-10%
Thêm vào giỏ
-14%
Thêm vào giỏ
-14%
950,000 /kg
Thêm vào giỏ
-5%
1,050,000 /kg
Thêm vào giỏ
-17%
250,000 /kg
Thêm vào giỏ