Tất cả những thông tin như: Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Chúng tôi luôn đặt vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng lên ưu tiên hàng đấu. Do đó, quý khách hoàn toàn có thể yên tâm.